Historisk arkiv

Tilsynskampanje mot bemanningsforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidstilsynet starter nå en nasjonal tilsynskampanje mot bemanningsforetakene. – Alle vikarbyråene skal vite at det er stor risiko for at de blir kontrollert, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet trapper nå opp tilsynsinnsatsen, og de vil særlig rette oppmerksomheten mot helsesektoren, renhold, restaurant og bygningsbransjen.

– Hensikten er å se om avtalene er i tråd med norsk lov. Adecco-saken har vist at det er behov for en slik tilsynskampanje, og Arbeidstilsynet har snudd seg rundt og trapper nå opp kontrollvirksomheten. I tillegg gjennomgår alle helseforetakene sin vikarbruk, sier Bjurstrøm.

Arbeidstilsynet oppfordrer alle som har opplysninger om ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold om å melde i fra.

Trapper opp tilsynet med utleie og innleie av arbeidskraft (Arbeidstilsynet)