Historisk arkiv

Vil øke kunnskap om helserisiko i nanoteknologien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Nyere forskning viser at det er potensiell helserisiko forbundet med nanomaterialer og -partikler. Det er derfor behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom eksponering og hvilke skadevirkninger som kan oppstå, og hvordan dette kan håndteres i arbeidsmiljøet.

Regjeringen la 27. juni fram en forskningsstrategi for nanoteknologi 2012-2021.

– Det er en god investering i arbeidsmiljøet når regjeringen nå går inn for at heve den offentlig finansierte HMS-forskningen til et nivå som er blant de ledende internasjonalt, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet.

Nanoteknologi er teknologi på atom- og molekylnivå som gjør at naturens atomer og molekyler kan utnyttes for å utvikle materialer, komponenter eller systemer med nye eller forbedrede egenskaper. Teknologien kan dermed bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på mennesker og på naturen.

En ny veiledning fra Arbeidstilsynet gir oversikt over regelverk som gjelder for arbeid med nanomaterialer. Her finnes også informasjon om helsefare ved nanomaterialer og -partikler på arbeidsplassen, og om hvordan arbeidsgiver kan oppfylle sine plikter med tanke på risikovurdering.