Historisk arkiv

Sykefraværet fortsatt høyt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Sykefraværet økte med 7,4 prosent fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009. –Tallene for fjerde kvartal bekrefter den sterke veksten i sykefraværet fra 2008 til 2009. Dette understreker behovet for å iverksette de tiltak som retter seg mot langtidssykefraværet, som vi nylig er blitt enige med partene om, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Sykefraværet var på 7,6 prosent i fjerde kvartal 2009. Dette innebærer en økning på 7,4 prosent fra fjerde kvartal i 2008 til fjerde kvartal i 2009. Både det legemeldte og egenmeldte fraværet har økt. Noe av økningen både i egenmeldt og legemeldt fravær er antakelig influensarelatert, men det forklarer langt fra hele veksten.

Utviklingen gjennom 2009 viste tiltakende vekst fra første kvartal til tredje kvartal. Årsveksten i sykefraværet fra 2008 til 2009 var etter tredje kvartal oppe på hele 11 prosent. Veksttakten mellom fjerde kvartal 2008 og fjerde kvartal 2009 er lavere, men det er for tidlig å si om dette innebærer at den sterke veksten vi har sett gjennom 2009 er i ferd med å bli reversert.

Sykefraværet har økt med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2001, året da den første IA-avtalen ble inngått.