Historisk arkiv

Betydelig nedgang i sykefraværet i 3. kvartal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Det er inspirerende med så gode tall det første kvartalet med mange nye IA-tiltak, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 har sykefraværet gått ned med nesten 5 prosent.

– Det er inspirerende med så gode tall det første kvartalet med mange nye IA-tiltak, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 har sykefraværet gått ned med nesten 5 prosent.

Sykefraværet er nå på nivå med det laveste vi har sett siden IA-avtalen trådte i kraft i 2001.

– Nå er det viktig at alle står på videre i sykefraværsarbeidet, sier Bjurstrøm.

Flere på gradert sykmelding har trolig bidratt til det reduserte sykefraværet. Andelen graderte sykmeldinger har økt fra 19,5 til 22,1 prosent.

En rekke nye tiltak knyttet til IA-avtalen ble iverksatt i 3. kvartal 2011.

Nye tiltak i 3. kvartal er:

  • Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte
  • Innføring av sanksjoner ved manglende gjennomføring
  • Lansering av partenes nettbaserte opplæringsverktøy
  • Lansering av faglige veiledere for sykmeldere

Den nye IA-avtalen fra 2010 følges vesentlig bedre opp enn tidligere, blant annet gjennom en egen partsammensatt oppfølgingsgruppe og en handlingsplan.