Historisk arkiv

2010: Logo og bildemateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Logoer og plakater for 2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

 

Last ned logo:

Se også:

 

 

 

Last ned EUs logo på EUs nettsider

 

 

 

 

 

Last ned plakat:

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned plakat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned plakat:

 

 

 

 

 

 

 

  

Last ned plakat: