Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt innsats for å dekke behovet for arbeidskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsledigheten er lav og sysselsettingsveksten sterk. Dette innebærer et godt arbeidsmarked for arbeidssøkere. Samtidig er det utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft innen visse sektorer. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til tiltak som legger til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet.

Pressemelding

Nr.: 114/7
Dato: 06.10.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Rune Solberg, 22 24 47 00, mobil 915 44 198

Økt innsats for å dekke behovet for arbeidskraft

Arbeidsledigheten er lav og sysselsettingsveksten sterk. Dette innebærer et godt arbeidsmarked for arbeidssøkere. Samtidig er det utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft innen visse sektorer. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til tiltak som legger til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet.

– Regjeringens hovedstrategi for å bistå arbeidsgivere med å fylle ledige stillinger, er å mobilisere de arbeidskraftsressursene som finnes blant dagens ledige, undersysselsatte og Arbeids- og velferdsetatens øvrige brukere. Arbeidsgivere som melder ledige stillinger direkte til de lokale NAV-kontorene, skal gis rask og målrettet rekrutteringsbistand, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeids- og velferdsetaten gir råd og informasjon om arbeidsmarkedet og følger opp arbeidssøkere. Arbeidsmarkedstiltak kan tilbys de mest utsatte gruppene for å kvalifisere og mobilisere tilgjengelig arbeidskraft.

Arbeidskraft fra utlandet
Samtidig er det behov for tilgang på arbeidskraft fra utlandet. EØS-avtalens bestemmelser legger til rette for at arbeidskraftsmobiliteten fra EØS-området kan skje i ordnede former. Det er blant annet vedtatt å videreføre overgangsordningene for arbeidssøkere fra de nye EU/EØS-landene i inntil tre år, fra 1. mai 2006. Regjeringen vil i løpet av denne perioden foreta en ny vurdering, der det blant annet vil bli lagt vekt på utsiktene på arbeidsmarkedet, bedre sikkerhet for ordnede lønns- og arbeidsvilkår og endringer i overgangsordningene i andre land.

For å avhjelpe mangelen på arbeidskraft som har oppstått i enkelte bransjer og næringer, ønsker regjeringen å legge til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til tiltak som legger til rette for å øke omfanget av rekruttering fra utlandet.

– For å øke omfanget av rekrutteringer fra EØS-området, legges det opp til en styrking av Arbeids- og velferdsetatens arbeid knyttet til EURES-tjenesten (EURopean Employment Services) i 2007, sier Hanssen.

En av hovedoppgavene til denne tjenesten er å betjene norske arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidskraft fra andre EØS-land. Det foreslås også å styrke saksbehandlingskapasiteten i Utlendingsdirektoratet, for å redusere saksbehandlingstiden for søknader fra faglært arbeidskraft utenfor EØS.

Til toppen