Historisk arkiv

Stadig fleire deltek i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Det går svært bra i arbeidsmarknaden og stadig fleire kjem i jobb. Eg registrerer at 71 000 fleire er sysselsett og at 28 000 færre er arbeidslause nå samanlikna med på same tid i fjor, seier arbeids- og inkluderings­minister Bjarne Håkon Hanssen i ein kommentar til arbeidskraftundersøkinga for 1. kvartal 2007.

- Det går svært bra i arbeidsmarknaden og stadig fleire kjem i jobb. Eg registrerer at 71 000 fleire er sysselsett og at 28 000 færre er arbeidslause nå samanlikna med på same tid i fjor, seier arbeids- og inkluderings­minister Bjarne Håkon Hanssen i ein kommentar til arbeidskraftundersøkinga for 1. kvartal 2007.

- Det er spesielt gledeleg å sjå at deltakinga i arbeidslivet held fram å auke til trass for at gjennomsnittsalderen i befolkninga trekkjer i motsatt retning. Det er også gledeleg at omfanget av langtidsarbeidslause er redusert. Dei gode konjunkturane betrar mogelegheitene til at utsette grupper i samfunnet kan inkluderast i arbeidsmarknaden, seier statsråden.

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøking (AKU) for 1. kvartal som ble publisert i dag (4. mai 2007) visar at sysselsettinga aukar og at arbeidsløysa er redusert. Det siste året har deltakinga i arbeidslivet (yrkesfrekvensen) auka frå 71,6 til 71,9 prosent. Vidare kjem det fram at arbeidsløysa er redusert frå 3,9 til 2,7 prosent på same tid. Den delen av dei ledige som er langtidsarbeidslause er redusert frå 33 til 25 prosent.