Historisk arkiv

Yrkessykdomsutvalget foreslår tre nye sykdomsgrupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det medisinske ekspertutvalget leverte sin innstilling til arbeids- og inkluderingsministeren 24. juni. Utvalget foreslår tre nye sykdomsgrupper på den reviderte yrkessykdomslista: enkelte muskel- og skjelettsykdommer, posttraumatisk stresslidelse og fosterskader.

Det foreslås også et ”sikkerhetsnett” som innebærer at sykdommer som ikke står på lista på visse vilkår kan godkjennes som yrkessykdom.

– Utvalget har vurdert hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom. Deres innstilling er et godt faglig bidrag til regjeringens videre arbeid på yrkesskadeområdet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Utvalgets forslag sendes på høring til høsten.

Regjeringen satte i november 2007 ned et medisinsk ekspertutvalg for å utrede og foreslå eventuelle endringer i hvilke sykdommer som kan likestilles med yrkesskade. Utvalget har blant annet sett på lidelser som over tid har utviklet seg i muskel/ skjelettsystemet, og lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

I tillegg til en revisjon av sykdommer og eksponeringsforhold innenfor de mer tradisjonelle områdene knyttet til fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, har utvalget foreslått tre nye sykdomsgrupper på den reviderte yrkessykdomslista: enkelte muskel- og skjelettsykdommer, posttraumatisk stresslidelse, og fosterskader. Det foreslås også et ”sikkerhetsnett” som innebærer at sykdommer som ikke står på lista på visse vilkår kan godkjennes som yrkessykdom. Utvalget foreslår videre at det bør etableres et system for mer løpende revisjoner av yrkessykdomslista.

Yrkessykdomsutvalgets innstilling vil bli sendt på høring høsten 2008, sammen med forslag om ny organisering på yrkesskadeområdet. Anbefalingene fra utvalget vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag for regjeringens videre arbeid, og vil bli fulgt opp i forbindelse med lovforslaget om ny arbeidsskadeordning som regjeringen tar sikte på å legge fram våren 2009.

Yrkessykdomsutvalgets innstilling: