Historisk arkiv

Lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– For å styrke kompetansen og opplæringsmulighetene til ansatte i bedrifter som er rammet av nedgangskonjunkturen, vil regjeringen gjøre det lettere å få støtte til bedriftsintern opplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Med den alvorlige situasjonen enkelte bedrifter har kommet i, ønsker regjeringen å bedre bedriftenes muligheter til å bruke arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring, sier statsråden.

Hovedformålet med bedriftsintern opplæring er å hindre utstøting av arbeidstakere ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer. Regelverket vil nå bli endret slik at også bedrifter som blir rammet av markedssvikt på grunn av konjunkturmessige forhold, kan bli innvilget støtte til bedriftsintern opplæring. Denne endringen vil gjøre det lettere for mange bedrifter å kunne tilby sine ansatte opplæring uten at bedriften nødvendigvis planlegger omstilling til nye produkter eller markeder. Varigheten av støtten kan også i særlige tilfeller bli utvidet fra inntil 13 uker til inntil 26 uker.

Bruken av bedriftsintern opplæring har økt merkbart i 2009. De endringene i regelverket som regjeringen nå vil gjennomføre, bidrar til å styrke bruken av tiltaket ytterligere. Det tas sikte på å sette i verk endringene så snart som mulig.