Historisk arkiv

Starter med NAV-reform og sykefravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Sykefraværet og NAV-reformen vil ha min høyeste prioritet i starten. Å holde flere i arbeid er en av de store utfordringene i det norske samfunnet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på sin første dag.

Gjennomføringen av NAV-reformen er en annen prioritert oppgave for statsråden. 15. januar møter hun i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for å svare på spørsmål om NAV.

– Reformen er riktig, men vi må erkjenne at gjennomføringen har vært mer komplisert enn forutsatt, og at reformen krever tett politisk oppfølging framover. Jeg aksepterer ikke premisset om at alt er galt i NAV, men jeg beklager at ikke alle brukere får den hjelpen de trenger. Jeg vil nå ha en dialog med Stortinget, brukerorganisasjonene og etaten om hvor utfordringene ligger, sier statsråden.

En annen viktig oppgave blir arbeidet med sykefravær. Allerede 21. januar innkaller statsråden partene til de første drøftingene om tiltak for å få ned sykefraværet.

– Jeg ser fram til å motta ekspertgruppens anbefalinger og tror det vil være et godt utgangspunkt for den videre prosessen med partene, sier statsråden, som er opptatt av å få til en god IA-avtale.

Bjurstrøm minner om at finanskrisen ikke er over, og at det fortsatt er behov for føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk.

Hanne Bjurstrøm ble 20. oktober utnevnt som arbeidsminister fra og med 21. desember, og tiltrådte i dag etter å ha ledet Norges forhandlingsdelegasjon i klimaforhandlingene. Bjurstrøm er medlem av Arbeiderpartiet. Hun er født i 1960, utdannet jurist og har bakgrunn fra sentralforvaltningen og lokalpolitikken i Oslo og en rekke ulike verv.

 

Bilder fra dagens pressekonferanse


Foto: Anita Sletten, AID. Last ned bilde 

Foto: Anita Sletten, AID. Last ned bilde