Historisk arkiv

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg til statsbudsjettet 2009 (A-0024 B/S)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har samordningsansvaret for statlig samepolitikk. Prinsippet om departementenes sektoransvar gjelder på alle fagområder, og departementene har ansvar for å følge opp samepolitikken innenfor sine sektorer. Dette gjelder også de ordningene som er overført til Sametinget.

Med denne publikasjonen vil regjeringen gi en kort og samlet framstilling av de ulike departementenes forslag til bevilgninger til samiske formål i 2009.

 

Last ned:
Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009 (pdf)