Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kvikksølv i tannhelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Mulige helseskader etter kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten har vært et sentralt tema på dagsorden de siste årene.

Mulige helseskader etter eksponering for kvikksølv i tannhelsetjenesten har vært et sentralt tema på dagsorden de siste årene.

For å kartlegge mulig forekomst av senskader etter kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell, har departementet finansiert et forskningsprosjekt ved St. Olavs Hospital/NTNU – ”Eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter”. Endelig rapport fra prosjektet ble lagt fram 30. oktober 2007.

Etter et møte 15. november 2007 mellom statsråden og de berørte partene i saken  sendte departementet i desember 2007 skriftlige henvendelser om videre håndtering av saken til de arbeidsmedisinske avdelingene, Arbeids- og velferdsdirektoratet og alle landets fastleger.

Departementet har også iverksatt et forskningsprosjekt om eventuelle misdannelser hos barn av tidligere tannhelsepersonell. Forskningsprosjektet ble utført av St. Olavs hospital HF og Medisinsk fødselsregister (MFR) og ble avsluttet ved utgangen av 2009. Formålet med prosjektet var å undersøke om kvinnelig tannhelsepersonell som har vært eksponert for kvikksølv, har hatt økt risiko for å få barn med misdannelser. Rapporten finner ikke økt forekomst av misdannelser eller andre uønskede fødselsutfall hos tannhelsepersonell.

Last ned: Rapport om misdannelser hos barn av tidligere tannhelsepersonell (PDF).

Se også departementets pressemelding fra 20.11.2009.

 

Dokumenter

 

Brev 

 

Til toppen