Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fattigdom blant barn, unge og familier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fattigdom blant barn, unge og familier

Barne- og likestillingsdepartementet har nettopp utgitt et kunnskaps- og erfaringshefte rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer. Gode oppvekst- og levekår samt utjevning av levekårsforskjeller er et svært viktig mål i departementet.

- Styrket tilknytning til arbeidslivet er en sentral strategi i kampen mot fattigdom. Videre er det viktig å satse på tiltak som direkte retter seg mot barn og unge. Barna kan ikke vente til foreldrene eventuelt kommer i jobb. Dette har vært og er et sentralt utgangspunkt for vår fattigdomssatsing, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Departementet har gjennom flere år støttet tiltak rettet mot barn og unge i familier med fattigdomsproblemer, blant annet gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og gjennom en egen innsats knyttet til barnevernet i et utvalg kommuner. I 2006 har Barne- og likestillingsdepartementet satt av til sammen 31,1 millioner kr til dette arbeidet. Innsatsen i 2002 – 2005 har vært knyttet til Tiltaksplan mot fattigdom.

Hensikten med kunnskaps- og erfaringsheftet er å spre informasjon om barnefattigdom, departements innsats på området og gi eksempler på tiltak med støtte fra departementet. Heftet vil bli distribuert bredt og sendt ut til alle landets kommuner, aktuelle organisasjoner og andre med interesse for barnefattigdom.

Fattigdom blant barn, unge og familier – et kunnskaps- og erfaringshefte