Historisk arkiv

Norge universelt utformet 2025.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Forsiden til handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge universelt utformet 2025. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.