Historisk arkiv

Regjeringens satsing på barn og ungdom 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Publikasjonen Satsing på barn og ungdom beskriver regjeringens mål og innsatsområder på barne- og ungdomsfeltet i 2011. Alle som har et ansvar knyttet til barn og ungdoms oppvekstmiljø oppfordres til å bruke denne årlige publikasjonen aktivt for å få til godt samspill og samarbeid med å oppnå en helhetlig barne- og ungdomspolitikk.

Barn og ungdoms oppvekstvilkår er avhengig av langsiktige kommunale prioriteringer og god samordning av tjenester og tilbud. God samordning av tjenester knyttet til barn, unge og deres familier er en forutsetning for å sikre et inkluderende oppvekstmiljø. Derfor må alle som har et ansvar i forhold til barn og unges oppvekstmiljø jobbe målrettet og i fellesskap.

 

 

Last ned satsing for barn og ungdom 2011 her (pdf)