Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

EU-kommisjonen inviterer til nettkonsultasjon om Ny mat-forordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen lanserte 2. juni 2006 en nettkonsultasjon om revisjon av Ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Formålet med konsultasjonen er å få innspill fra alle berørte parter, inkludert forbrukere, industri og medlemsland, for å kunne foreta en revisjon av den nåværende ny mat-forordningen.

EU-kommisjonen inviterer til nettkonsultasjon om Ny mat-forordningen

EU-kommisjonen lanserte 2. juni 2006 en nettkonsultasjon om revisjon av Ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Formålet med konsultasjonen er å få innspill fra alle berørte parter, inkludert forbrukere, industri og medlemsland, for å kunne foreta en revisjon av den nåværende ny mat-forordningen.

Mer informasjon om dagens forordning

En revisjon av forordningen er nødvendig fordi genetisk modifisert (GMO) mat ikke lenger er innenfor forordningens virkeområde. (Genmodifisert mat reguleres nå i en egen forordning, 1829/2003/EØF, sammen med genmodifisert fôr.)

Formålet med endringen av ny mat-forordningen er å få et bedre utvalg av trygge produkter for forbrukeren. Kommisjonen ønsker også å lage et regelverk som er mer gunstig for nyskaping i industrien og som bedrer intern og ekstern handel. Kommisjonen ønsker blant annet tilbakemelding på hvordan man kan utarbeide en mer strømlinjeformet godkjenningsprosedyre som for eksempel tar i betraktning spesielle behov for tradisjonell eksotisk mat fra tredjeland.

Konsultasjonen vil foregå fram til 1. august 2006.

Helse- og omsorgsdepartementet vil sette pris på å få kopi av norske innspill som blir sendt inn til Kommisjonen.

Mer informasjon om konsultasjonen på Kommisjonens hjemmeside

Tidligere kommentarer fra norske myndigheter