Historisk arkiv

Helsetjenester tas ut av tjenestedirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Europaparlamentet stemte 16. februar over EU-kommisjonens forslag til tjenestedirektiv, og besluttet blant annet at helsetjenester tas ut av direktivets virkeområde. Helsetjenestenes plass i direktivet har vært kontroversiell, og det har lenge vært antatt at avstemningen ville gi et slikt resultat.

Helsetjenester tas ut av tjenestedirektivet

Da Europaparlamentet 16. februar 2006 stemte over EU-kommisjonens forslag til tjenestedirektiv, ble det blant annet besluttet at helsetjenester tas ut av direktivets virkeområde. Resultatet var ventet, siden komitéinnstillingen fra Parlamentets komité for det indre markedet inneholdt forslag om dette. Siden EU-kommisjonen la fram forslaget til direktiv for tjenester i det indre markedet i januar 2004, har direktivet vært gjenstand for omfattende debatt. Helsetjenestenes plass i direktivet har vært kontroversiell og det har lenge vært antatt at avstemningen ville gi et slikt resultat.

EU-kommisjonen har varslet at de på bakgrunn av Parlamentets avstemningsresultat vil legge fram et omarbeidet direktivforslag, sannsynligvis allerede til EU-toppmøtet i mars 2006.

Mer informasjon:

Europaparlamentets pressemelding om avstemningsresultatet

EU-kommissær Charlie McCreevys uttalelse etter Europaparlamentets avstemning

Kommisjonens forslag til tjenestedirektiv (KOM(2004)2)

Om tjenestedirektivet på NHDs nettsider