Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Østerriksk formannskap i EU våren 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Østerrike har formannskapet i EU fram til Finland overtar 1. juli 2006. På helseområdet er en hovedprioritering for Østerrike etableringen av et handlingsprogram for helse- og forbrukerbeskyttelse (2007-2013).

Østerriksk formannskap i EU våren 06

Østerrikes formannskapssider

På helseområdet er formannskapslandets program preget av at det er et begrenset antall større rettsakter under behandling. En viktig sak blir etableringen av et handlingsprogram for helse- og forbrukerbeskyttelse (2007-2013), og man vil arbeide med integrering av helseperspektivet i alle politikkområder.

Rettsakter som vil bli behandlet under Østerrikes og Finlands formannskapsperioder inkluderer en forordning om medisinske produkter for pediatrisk bruk, revidering av lovgivningen om medisinsk utstyr og lovgivningen om avanserte terapier ("advanced therapies").

Internasjonalt vil formannskapet forberede EUs innspill til 1. partsmøte under WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll samt følge opp andre WHO-saker som ikrafttredelsen av de nye internasjonale helseforordningene, barns miljø og helse (Budapest-prosessen) og den europeiske WHO-strategien for ikke-smittsomme sykdommer.

På smittevernområdet vil formannskapet fokusere på HIV/Aids både i og utenfor EU, samt pandemiberedskap.

Andre saker som vil bli behandlet, er EU-kommisjonens meldinger om ernæring og fysisk aktivitet, om en alkoholstrategi, mental helse, diabetes hos voksne og kvinnehelse.