Historisk arkiv

Finansiering av fysioterapitjenesten i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere ulike finansieringsformer for fysioterapitjenesten i kommunene. KS og NFF har deltatt i arbeidsgruppen, som har vært ledet av avdelingsdirektør Cecilie Mo Batalden. Arbeidsguppen leverte sin rapport mandag 1. oktober.

Finansiering av fysioterapitjenesten i kommunene (rapport i PDF-format, 5 MB)