Historisk arkiv

Om regelverket som gjeld organdonasjon og samtykke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utgått.

Samtykke til organdonasjon er nå regulert i transplantasjonslova

Erstattar Rundskriv I-9/2003 med same tittel   

Lenke til Rundskriv I-6/2008 i pdf-format