Historisk arkiv

Regjeringen Stoltenberg II

Kaasa-utvalget om omsorgslønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver. – Utvalget skal se på grenser mellom offentlig og privat ansvar, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen nedsatte fredag et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver. – Utvalget skal se på grenser mellom offentlig og privat ansvar, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Et viktig hensyn i utredningen blir også hvordan pårørende - ikke minst kvinner - lettere skal kunne kombinere yrkesaktivitet med slikt omsorgsarbeid. Denne utfordringen blir stadig viktigere i forhold til den økende andel eldre i samfunnet.

– Målgruppen for utredningen er pårørende som påtas seg særlig tyngende omsorgsoppgaver over tid, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utvalget skal se på dagens ordninger og modeller for framtidige ytelser, og skissere minst et forslag innenfor dagens omsorgslønnsordning.

Utvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 1. juni 2011.

Oppdatert: Helse- og omsorgsministeren har innvilget utsatt frist for Kaasa-utvalgets innlevering av sin utredning i form av en NOU til 15. oktober.

Les utvalgets mandat her.

Følgende medlemmer oppnevnes til utvalg for uredning av omsorgslønn:

  • Kommunaldirektør Karen Kaasa, Sandefjord, (Leder)
  • Seniorrådgiver Odd Arvid Ryan, Tromsø
  • Fylkesdirektør Bente Wold Wigum, Trondheim
  • Førstelektor Tone Elin Mekki, Bergen
  • Lønns- og personalsjef Helene Holand, Gol
  • Seniorforsker Snorre Kverndokk, Oslo
  • Politiker Shahbaz Tariq, Oslo

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg — Fra usynlig til verdsatt og inkludert ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. oktober 2011