Historisk arkiv

EU-strategi for Kunnskapsdepartementet 2008-2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge har et bredt samarbeid med EU innen utdanning og forskning, et samarbeid som begrunnes med høy grad av enighet om sentrale politiske prioriteringer.

EU-strategi for Kunnskapsdepartementet 2008-2009

Strategien som første gang ble utformet av EU-teamet i 2003, er revidert for tredje gang. Norge har et bredt samarbeid med EU innen utdanning og forskning, et samarbeid som begrunnes med høy grad av enighet om sentrale politiske prioriteringer.

Klikk her for å åpne strategien (pdf-format).