Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningsforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

2008-2013

I St.prp.nr 1 (2008 -2009 ) la Kunnskapsdepartementet fram en strategi for sektorforskning for perioden 2008 -2013. Det er første gang at utdanningsforskningen er vurdert samlet på denne måten.

I St.prp.nr 1 (2008 -2009 ) la Kunnskapsdepartementet fram en strategi for sektorforskning for perioden 2008 -2013. Det er første gang at utdanningsforskningen er vurdert samlet på denne måten.

Strategien er et langsiktig styringsverktøy for Kunnskapsdepartementet. Den skal peke ut den retninga departementet skal ha for den samla innsatsen for sektorforskningen, og sette initiativ og tiltak inn i en heihetlig sammenheng. Strategien vil også gi viktige signaler til andre aktørar i sektoren.

De strategiske prioriteringene og tiltakene som blir lagt fram i strategien har som samlet mål både å styrke omfanget, kvaliteten og relevansen i forskning for sektoren og i forsking om sektoren som grunnlag for politikkutforming og forvaltning.

Lenke til Kunnskapsdepartementets strategi for utdanningsforskning