Forsiden

Historisk arkiv

V-2B/2010 Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2010

Beregning av beløpet som ligger til grunn for satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynsamfunn 2010