Historisk arkiv

Lysbakken lanserte nytt informasjons og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråd Audun Lysbakken lanserte nytt informasjons og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming

Statsråd Audun Lysbakken lanserte fredag 15 oktober et nytt informasjons og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte til lanseringen av det nye informasjons- og utviklingsprogrammet som er kalt ”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres”.

” Ansvarsreformen var viktig – men vi vil videre. Dette programmet viser veien fremover sa Lysbakken, og ville ha større bevissthet om retningslinjene for politikken for mennesker medutviklingshemming. Målet er å videreutvikle gjennomføringen av denne politikken. ”

Programmet viser hvordan de ulike departementer vil arbeide med disse spørsmålene.

Mennesker med utviklingshemming har rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet sammen med andre. Dette ble slått fast i HVPU /ansvarsreformen. Er vi der at dette er en realitet? Om ikke, hva må til for at vi skal komme dit ? Den politiske utfordringen er å legge til rette for at mennesker med utviklingshemming skal kunne bruke denne rettigheten og leve sine egne etter egne valg. Informasjons og utviklingsprogrammet er ment som et verktøy  for mennesker med utviklingshemming, deres pårørende og alle som jobber for og med dem.

Under presentasjonen var det innlegg av statsråd Audun Lysbakken, avdelingsdirektør Christian B. Kielland (BLD), Norsk forbund for utviklingshemmede, Fellesorganisasjonen (FO) ved Randi Reese og Statens råd for likestilling av funksjonshemmede. Etterpå var det åpent for spørsmål og innlegg fra salen.

Du kan laste ned rapporten her: Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram 2010 - 2013.