Historisk arkiv

Første møte om biologisk prinsipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

- Arbeidet dere nå skal i gang med kan få betydning for mange. Vi vet at det å skille barn og foreldre er en av de mest vanskelige avgjørelsene som kan tas, sa Tora Asland da hun møtte utvalget.

Utvalget skal utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning i vurderingen av om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemmet, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet for en midlertidig eller varig periode.

- Dette er et lenge etterlengtet arbeid som vil påvirke hvordan vi håndterer kanskje de aller vanskeligste og mest komplekse beslutninger som barnevernet må ta. Den jobben dere gjør vil få betydning for hvordan vi utdanner framtidens barnevernsarbeider, hvordan fylkesnemndene arbeider og hvordan ansatte i barnevernet utøver sitt virke hver dag, sa Tora Aasland.

Du kan lese pressemeldingen om nedsettelsen av utvalget her.


Psykolog Magne Raundalen ved Senter for Krisepsykologi leder utvalget.