Historisk arkiv

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ammefri med lønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år skal ha rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri. Forslaget er nå sendt på høring.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år skal ha rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri. Forslaget er nå sendt på høring.

Mer likestilte foreldreskap

Forslaget gjelder inntil en time per dag dersom kvinnene arbeider full eller tilnærmet full dag. Hensikten med lønnet ammefri er at yrkesaktive mødre som gjenopptar arbeidet i barnets første leveår, skal kunne fortsette å amme uten vesentlig inntektstap. Lønn under ammefri vil legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant kvinner som ammer. Økt yrkesdeltakelse for mødre i barnets første leveår åpner for at fedre kan ta en større del av foreldrepermisjonen og bidrar dermed til mer likestilte foreldreskap.

Dagens praksis

Arbeidsmiljøloven gir i dag rett til fri fra arbeidet for å amme, men gir ikke rett til lønn. Mange kvinner har rett til lønn gjennom tariffavtale; dette gjelder hele offentlig sektor og store deler av privat sektor. Departementet anslår at det i dag er om lag 8 500 mødre som ikke har lønnet ammefri. Lovforslaget som nå sendes på høring innebærer at alle kvinner får en begrenset rett til lønn under ammefri i barnets første leveår. Forslaget ble varslet i likelønnsmeldingen.

Høringsfrist: 12. september 2012.

Les høringsnotatet om ammefri med lønn her.

Les om tydeligere rettigheter ved foreldrepermisjon.