Historisk arkiv

Like muligheter for alle barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Denne rapporten gir en oversikt over ulike typer tiltak og virkemidler som kan være viktige for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det spenner over et stort spekter, alt fra tilbud til familien, habilitering og juridiske rettigheter, utdanningstilbud, psykisk helse og støtte i forbindelse med arbeid. Publikasjonen er skrevet i et enkelt språk og skal være tilgjengelig for alle. Heftet inneholder en rekke eksempler på tilbud og tjenester som den enkelte kan etterspørre i sin kommune.

- Det norske samfunnet skal være likeverdig og ikke-diskriminerende for alle uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller etnisk tilhørighet. Personer med nedsatt funksjonsevne skal sikres full deltakelse og likestilling, og skal kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med andre. Alle skal ha de samme muligheter til personlig utvikling, deltakelse og til å leve et aktivt og selvstendig liv, skriver barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i forordet.

Rapporten finnes i flere versjoner:

Like muligheter for alle barn (fullversjon) i pdf

Like muligheter for alle barn (fullversjon) i word

Like muligheter for alle barn (kortversjon) i pdf

Like muligheter for alle barn (epub)

Like muligheter for alle barn (html)