Historisk arkiv

Årets barne- og ungdomskommune ble kåret på Lørenskog i dag

Trondheim ble Årets barne- og ungdomskommune 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråd Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte i dag ut prisen for Årets barne- og ungdomskommune 2010 til Trondheim kommune.

Statsråd Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte i dag ut prisen for Årets barne- og ungdomskommune 2010 til Trondheim kommune. Vinneren kjennetegnes av langsiktig planlegging, godt samspill mellom tjenester, tett dialog med barne- og ungdomsmiljøet og nytenkning innen kommunens oppvekstmiljø, heter det i juryens begrunnelse.

- Barn har rett til å bli hørt og sett. Årets barne- og ungdomskommune skal ta barn og unge på alvor og være en kommune som lykkes i å skape et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn og unge får delta og utvikle seg. Trondheim kommune har vist at tjenestene blir bedre av å lytte til ungene. Det gleder meg derfor å kunne gratulere og overrekke prisen til Trondheim kommune, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Målet med prisen er å stimulere kommunene til å satse på barn og ungdom. Med kåringen ønsker Regjeringen å løfte kommuner som jobber særlig godt med å bedre oppvekstmiljøet for barn og unge.

Kommunalråd Aase Sætran mottok prisen på vegne av Trondheims ordfører Rita Ottervik.

Det bor 37000 barn og unge under 18 år og 148 ulike nasjonaliteter i Trondheim kommune. Kommunen får ros for å involvere personer i sin utvikling av tjenester. De er i tett kontakt med befolkningen og tilbyr informasjon på flere språk. Kommunen har jobbet for å øke kultur- og fritidstilbud lokalt slik at flere barn kan delta.

I juryens begrunnelse står det videre: ”Årets barne- og ungdomskommune er en storby med de utfordringer det medfører. Kommunens størrelse gir i seg selv mulighet til å være en kommune med et variert kultur- og fritidstilbud. Juryen mener at kommunen i vesentlig grad har bidratt til å styrke oppvekstmiljøet. Kommunen har et aktivt og velfungerende innflytelsesorgan for ungdom, som etter eget utsagn har utviklet seg fra å være en høringsinstans til å bli en premissleverandør.”

Les hele juryenes begrunnelse her.


 

Prisen for årets barne-og ungdomskommune er på 250.000 kroner samt et litografi av kunstneren M.M Malvin. Tradisjonen tro var det fjorårets vinner, Lørenskog kommune, som arrangerte årets konferanse.