Historisk arkiv

Obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fra og med 1. september 2013 innføres obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Endringen omfatter personer som kommer inn i under reglene for opplæring etter denne datoen. Departementet har nå fastsatt utfyllende bestemmelser om gjennomføring av obligatorisk avsluttende prøver i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Forskriften, og bestemmelsene om obligatoriske avsluttende prøver i forskriftens kapittel 7 finner du her:

  • FOR 2013.07.11 nr 912: Forskrift om endring i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere
  • FOR 2013.07.11 nr 913: Forskrift om endring i forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister)
  • FOR 2013.07.11 nr 899: Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)

Her finner du utfyllende regler om obligatorisk avsluttende prøver (endringsforskrift)

Bestemmelsene trer i kraft samtidig med lovbestemmelsen om obligatorisk avsluttende prøver i introduksjonsloven § 19 annet ledd, det vil si 1. september 2013.