Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Overlevering av Farskapsutvalgets NOU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt får mandag 16. mars 2009 kl 12.00 overlevert Farskapsutvalgets utredning. Utvalget ble satt ned fordi regjeringen ønsket en gjennomgang av barnelovens bestemmelser om fastsettelse og endring av farskap og morskap mv.

Farskapsutvalgets mandat og sammensetning er tilgjengelig på departementets nettsider: www.regjeringen.no/farskapsutvalget

Tid: Mandag 16. mars kl 12.00, oppmøte senest 11.45 i resepsjonen

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Direkte overføring av pressekonferansen: Nett-TV på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmeside

Pressen er velkommen til å overvære overleveringen og stille spørsmål