Historisk arkiv

Busspassasjerer får bedre rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Fra 2013 vil passasjerer på bussruter over 250 km innad i et land eller på tvers av landegrensene ha lik rett til kompensasjon ved forsinkelse, kansellering og skadet bagasje. De nye reglene styrker også rettighetene for personer med redusert bevegelighet. Rettighetene vil gjelde for alle reisende i EU/EØS-området.

Tirsdag 15. februar vedtok Europaparlamentet i plenum reglene som styrker busspassasjerers rettigheter. De nye reglene vil gjelde i EU fra 2013 og omfatte bussruter på mer enn 250 kilometer enten innad i ett land eller mellom flere land. Rettighetene vil også gjelde for personer som tar en buss som går mer enn 250 km selv om den aktuelle passasjerern sitter på kortere enn 250 km.

Målet med det nye regelverket er å styrke rettighetene for busspassasjerer når det gjelder kompensasjon og hjelp i forbindelse med ulykker, forsinkelser og kanselleringer og styrke ikke-diskrimineringen og assistansen til personer med redusert bevegelighet.

Nå rettigheter for passasjerer på alle transportmidler
De nye reglene for busspassasjerer er det siste i en serie av forordninger som skal styrke passasjerers rettigheter på ulike transportformer. Tilsvarende regelverk for flypassasjerer og togpassasjerer er allerede gjeldende i hele EØS-området. EU vedtok regelverk om rettigheter for båtpassasjerer i høst. Denne forordningen er nå til behandling i EØS-systemet.

EUs begrunnelse for å sette fokus på styrking av passasjerrettigheter er at det ville være uakseptabelt at passasjerer skal forholde seg til ulike nasjonale regler avhengig av hvor de kommer fra, hvordan og hvor de reiser. Reglene gjelder for alle reisende i EU/EØS-området.

- Jeg tror den styrkingen av passasjerrettighetene som EU har beskjeftiget seg med de siste årene er svært viktig. Dette viser at det indre marked ikke kun dreier seg om fordeler for næringslivet, men også gir direkte fordeler for folk flest, sier EU-delegasjonens samferdselsråd Olav Grimsbo.

Norge deltar i EUs indre transportmarked gjennom EØS-avtalen, og passasjerrettigheter for ulike transportformer anses derfor som EØS-relevante.

Kompensasjon og erstatning
De nye reglene gir blant annet følgende rettigheter for busspassasjerer på ruter over 250 km:
• Kompensasjon ved kansellering og forsinkelser på mer enn to timer
• Tilbud om mat og drikke dersom bussen kanselleres eller blir mer enn 90 minutter forsinket
• Tilbud om hotell opp til to netter dersom passasjererne på grunn av forsinkelse eller andre forhold må overnatte
• Erstatning ved tap av eller skade på bagasje
• Erstatning ved død eller skade som følge av en ulykke

Rettigheter for personer med redusert bevegelighet
Grunnleggende rettigheter som informasjon før og under reisen og assistanse til personer med redusert bevegelighet skal gjelde på alle bussruter uansett avstand.

- Et viktig element i passasjerrettighetene på alle transportmidler er bestemmelsene som understreker ikke-diskriminering av personer med redusert bevegelighet, sier Grimsbo. Han forteller videre at nå som rettigheter for alle transportformene er vedtatt i EU, vil arbeidet fremover dreie seg om sammenligning av regelverkene for fly, jernbane, ferge og buss for å se på konsekvensene for konkurransen mellom transportformene. Kommisjonen har varslet at de i løpet av 2011 vil komme med en melding som ser alle passasjerrettighetene i sammenheng.