Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Samarbeid over grensene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

SkagEx11 var en vellykket, omfattende øvelse med innsats fra alle de europeiske naboland i Skagerak, og nyttig for videre samarbeid over landegrensene i Europa. Det mener justisråd Hanne Messel.

Sivil beredskap og krisehåndtering er i utgangspunktet et nasjonalt ansvar. Større ulykker har imidlertid vist at selv land med solide beredskapsorganisasjoner kan få behov for hjelp utenfra.

Beredskapsøvelse
Scandinavian Star, Estonia og nå sist Godafoss er eksempler på skipsulykker med omfattende miljøkonsekvenser og også tap av menneskeliv som ikke bare rammer Norge, men også andre europeiske land. På denne bakgrunnen ble beredskapsøvelsen SkagEx11 avholdt i Ytre Oslofjord fra 6. til 9. september.

Justisråd Hanne Messel ved EU-delegasjon deltok på øvelsen, og mener den har vært av stor nytte.

- Øvelsen viser viktigheten og nytten av samarbeid over landegrensene når store hendelser oppstår. Scenarioet er også ett av Norges ni referansescenarier i Nasjonalt risikobilde, forteller Messel.

Stort omfang
Utgangspunktet, en kollisjon mellom to skip mellom Sandefjord og Strömstad, er en hendelse som krever akutt innsats til sjøs, på land og i strandsonen, i tillegg til på strategisk nivå.

Skagex11 er av de største sivile øvelser i Norge noen sinne. Over 50 ulike etater og myndigheter - norske, danske, finske og svenske, helikoptre fra de ulike land i tillegg til søk- og redningsgrupper deltok.

- Det var særlig nordiske innsatser som øvde på samarbeid og respons. Videre deltok et EU-team fra Samordningsmekanismen for å øve på hvordan samarbeidet i en stor hendelse er med kontaktpunkter andre steder, forteller justisråden.

Samarbeid med EU
Et viktig mål for øvelsen var å teste muligheten for bistand og samarbeid med andre europeiske land, gjennom EUs Samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering, hvor Norge har deltatt siden 2002. Den innebærer blant annet et system for ressursbistand mellom EU/EØS-land og til land utenfor EU ved større hendelser.

- Skagex11 har mottatt viktig finansiell støtte gjennom EU og Samordningsmekanismen, som er viktig for å kunne arrangere slike øvelser og som ved første inntrykk synes å ha vært en vellykket og lærerik øvelse, sier Hanne Messel.

Hun legger til at det også i forberedelsene til en slik stor øvelse er mye nyttig læring og samarbeid.  At det ikke har vært alvorlige skader under øvelsen er også et godt resultat, da sikkerheten til deltakerne er meget viktig.


Visste du at:

  • Samordningsmekanismen er bygd opp rundt en ressursdatabase hvor medlemslandene bidrar med ressurser, som så kan anmodes av land som rammes av ulykker.
  • I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som utgjør kontaktpunktet med fellesskapsordningen.
  • Samordningsmekanismen er ment å støtte den nasjonale beredskapen, enten det er snakk om terrorhandlinger, teknologiske ulykker, strålingsulykker eller miljøulykker.
  • Det langsiktige målet er en mer omfattende og koordinert europeisk sivil beredskap, og læringspunktene fra øvelsen skal formidles videre til andre euro

Sivil beredskap og krisehåndtering er i utgangspunktet et nasjonalt ansvar. Større ulykker har imidlertid vist at selv land med solide beredskapsorganisasjoner kan få behov for hjelp utenfra.

Beredskapsøvelse
Scandinavian Star, Estonia og nå sist Godafoss er eksempler på skipsulykker med omfattende miljøkonsekvenser og også tap av menneskeliv som ikke bare rammer Norge, men også andre europeiske land. På denne bakgrunnen ble beredskapsøvelsen SkagEx11 avholdt i Ytre Oslofjord fra 6. til 9. september.

Justisråd Hanne Messel ved EU-delegasjon deltok på øvelsen, og mener den har vært av stor nytte.

- Øvelsen viser viktigheten og nytten av samarbeid over landegrensene når store hendelser oppstår. Scenarioet er også ett av Norges ni referansescenarier i Nasjonalt risikobilde, forteller Messel.

Stort omfang
Utgangspunktet, en kollisjon mellom to skip mellom Sandefjord og Strömstad, er en hendelse som krever akutt innsats til sjøs, på land og i strandsonen, i tillegg til på strategisk nivå.

Skagex11 er av de største sivile øvelser i Norge noen sinne. Over 50 ulike etater og myndigheter - norske, danske, finske og svenske, helikoptre fra de ulike land i tillegg til søk- og redningsgrupper deltok.

- Det var særlig nordiske innsatser som øvde på samarbeid og respons. Videre deltok et EU-team fra Samordningsmekanismen for å øve på hvordan samarbeidet i en stor hendelse er med kontaktpunkter andre steder, forteller justisråden.

Samarbeid med EU
Et viktig mål for øvelsen var å teste muligheten for bistand og samarbeid med andre europeiske land, gjennom EUs Samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering, hvor Norge har deltatt siden 2002. Den innebærer blant annet et system for ressursbistand mellom EU/EØS-land og til land utenfor EU ved større hendelser.

- Skagex11 har mottatt viktig finansiell støtte gjennom EU og Samordningsmekanismen, som er viktig for å kunne arrangere slike øvelser og som ved første inntrykk synes å ha vært en vellykket og lærerik øvelse, sier Hanne Messel.

Hun legger til at det også i forberedelsene til en slik stor øvelse er mye nyttig læring og samarbeid.  At det ikke har vært alvorlige skader under øvelsen er også et godt resultat, da sikkerheten til deltakerne er meget viktig.


Visste du at:

  • Samordningsmekanismen er bygd opp rundt en ressursdatabase hvor medlemslandene bidrar med ressurser, som så kan anmodes av land som rammes av ulykker.
  • I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som utgjør kontaktpunktet med fellesskapsordningen.
  • Samordningsmekanismen er ment å støtte den nasjonale beredskapen, enten det er snakk om terrorhandlinger, teknologiske ulykker, strålingsulykker eller miljøulykker.
  • Det langsiktige målet er en mer omfattende og koordinert europeisk sivil beredskap, og læringspunktene fra øvelsen skal formidles videre til andre euro
Til toppen