Historisk arkiv

Bedrer miljøovervåkningen i Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Miljødirektoratet er engasjert gjennom EØS-midlene for å bedre miljøovervåkningen i Polen. Spesielt utslipp fra industrien skal overvåkes.

Programmet består av flere prosjekter, og er en videreføring av samarbeidet mellom Miljødirektoratet og det polske forurensningstilsynet som ble etablert i første runde med EØS-midler til Polen.

Fram til 2016 skal norske eksperter bistå polske kolleger med gjennomføringen av programmet som blant annet skal bidra til:

  • Bedret tilsyn med industribedrifter i alle polske fylker
  • Etablering av et elektronisk rapporteringssystem
  • Informasjon til publikum om luftforurensning og luftkvalitet på internett
Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad ved åpningen av avspark-konferansen i Warszawa. (Foto: Miljødirektoratet)

Det er ikke bare Miljødirektoratet som deltar fra norsk side i dette programmet. Norsk institutt for luftforskning er engasjert i prosjektet om luftkvalitet, mens Kartverket samarbeider med sin polske søsterorganisasjon om kartlegging av naturressurser til bruk i arealplanlegging.

Les mer om Miljødirektoratets engasjementer gjennom EØS-midlene