Historisk arkiv

Kongelig støtte til likestillingsprosjekt i Spania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av: Eva Syversen Puig, den norske ambassaden i Madrid

Med hjelp fra EØS-midlene skal flere kvinner ta plass i spanske bedriftsstyrer. Prosjektet ble lansert av Spanias kronprinsesse Letizia.

Kronprinsesse Letizia (nr 2 fra høyre) lanserte det norskfinansierte prosjektet som skal bidra til å øke kvinneandelen i spanske bedriftsstyrer.

– Vi bør alle være enige om at slike tiltak bør lykkes. Ikke bare for de økonomiske resultatene, men fordi vi her snakker om rettferdighet: rettferdighet basert på fortjeneste, talent og kapasiteten til mange kvinner. At samfunnet blir mer rettferdig og mer effektivt avhenger av dette, sa kronprinsesse Letizia under lanseringen.

Prosjektet skal bidra til å øke kvinneandelen i styrene for selskapene på Madrid-børsen fra 10 til 20 prosent. Det skal blant annet skje ved at kvinnelige ledere følges opp gjennom coaching, styrking av nettverk og etablering av en base over kvinner med styrekompetanse.

Det er også et mål å øke kvinneandelen i lederposisjoner i selskaper og bedrifter gjennom å styrke bevisstheten i spansk næringsliv om likestillingsspørsmål og rekruttering av kvinner til lederstillinger på alle nivåer.

Den spanske arbeidsgiverforeningen (CEOE) er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet som har en ramme på 0,8 millioner euro. Prosjektet er en del av det EØS-middelfinansierte likestillingsprogrammet i Spania hvor Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er norsk samarbeidspartner.

Prosjektet ble lansert i Madrid i begynnelsen av juli. Norges ambassadør, Johan Vibe, deltok under åpningen. Han la blant annet vekt på samarbeidsmulighetene EØS-midlene legger grunnlag for mellom Spania og Norge om likestillingsspørsmål.

Han viste blant annet til at Norge også har store utfordringer for å øke andelen kvinnelige ledere i næringslivet, og at samarbeidet med Spania gir mulighet for å utveksle erfaringer om ulike typer tiltak.

Prosjektet  får støtte fra EØS-midlene i tre år fremover.