Historisk arkiv

Tilbyr europeiske ungdommer frivillig arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Mariann Klingberg med et program som blant annet lar ungdom delta i frivillig arbeid over hele Europa.

Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen jobber Mariann Klingberg med et program som blant annet lar ungdom delta i frivillig arbeid over hele Europa.

– Programmet heter Aktiv Ungdom, og er som en frivillig arbeid-utgave av det mer kjente Erasmus-programmet. De som deltar kan gjøre alt fra å arbeide som frivillig i lokale prosjekter til å delta på internasjonale konferanser. Som frivillig kan du eksempelvis jobbe med teater i Frankrike eller naturprosjekter i Hellas, forteller Mariann Klingberg.

Norge har deltatt i EU-programmet siden 1994, og som deltager er Norge forpliktet til å ha en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som jobber med programmet. Siden oktober 2012 er det Klingberg som har hatt denne rollen.

Ikke-formell læring og arbeidserfaring
Aktiv Ungdom består av flere deler, og den delen som kalles voluntørtjenesten er ett av Klingbergs ansvarsområder. Voluntørtjenesten legger til rette for at ungdommer i Europa kan dra på utveksling til andre land for å få erfaringer og opplevelser gjennom ikke-formell læring. Dette innebærer all form for læring som skjer utenfor utdanningsinstitusjonene.

– Voluntørtjenesten legger særlig opp til at ungdommer med spesielle utfordringer, som ikke i like stor grad kan benytte seg av utvekslingsprogram som Erasmus og Leonardo da Vinci, skal få muligheten til et inspirerende opphold, samt arbeidserfaring i Europa, sier Klingberg.

Norge deltar aktivt i programmet, og tar imot mange ungdommer fra andre land i tillegg til at norske ungdommer reiser ut. 33 land er med i samarbeidet. Foreløpige tall for 2012 viser at mer enn 200.000 ungdommer deltok i prosjekter under Aktiv Ungdom-paraplyen.

– Det er veldig engasjerende å jobbe med Aktiv Ungdom, særlig i en tid med mye ungdomsledighet i Europa. Dette programmet er med på å gi yrkeserfaring til ungdommer, sier Klingberg.

Fellesskap og solidaritet
Ett av målene med Aktiv Ungdom er å gi ungdom på tvers av landegrenser i Europa en følelse av fellesskap og solidaritet. De som ønsker å delta i programmet må ta kontakt med en organisasjon som fungerer som enten sender- eller vertskapsorganisasjon, og tilrettelegger for oppholdet. Det norske Aktiv Ungdom-kontoret er behjelpelig med informasjon og veiledning til ungdommer eller organisasjoner som er interessert i å vite mer om mulighetene.

– På denne måten fører programmet ikke bare til integrering av enkeltpersoner som reiser ut, men også for organisasjonene, som knytter kontakter med hverandre på tvers av landegrensene, sier hun.

Tolker regelverket
En av arbeidsoppgavene Klingberg setter mest pris på er kontakten med de nasjonale kontorene som administrerer programmet.

– Gjennom kontakt med dem som jobber der blir de praktiske konsekvensene av programmet tydelige, og det er svært nyttig med konkrete eksempler på hvordan det blir brukt, sier hun.

Som medarbeider i Europakommisjonen har hun fått tildelt spesifikke ansvarsområder.

– En lærerik men utfordrende oppgave er å bidra med innspill og informasjon til andre direktorater, enheter og arbeidsgrupper om det som er mitt område, sier hun.

Jobber for Europakommisjonen
Klingberg har tidligere vært praktikant ved FNs informasjonskontor i Brussel. Før hun tiltrådte rollen som nasjonal ekspert var hun ansatt ved Stortingets informasjonsavdeling, der hun blant annet hadde ansvar for Ungdommens storting og andre ungdomsrelaterte tiltak.

Som nasjonal ekspert er Klingberg utsendt fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, som også lønner hennes arbeid. Likevel er det Europakommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur som er hennes arbeidsgiver.

– Når man arbeider for Europakommisjonen, jobber man for alle medlemslandene. Skriver jeg e-post til noen som forstår norsk skriver jeg likevel på engelsk i tilfelle andre må lese e-posten senere, sier hun.

Les mer om ordningen med nasjonale eksperter her.

Lærer nordmenn om EU
Klingberg blir i større grad enn sine kolleger fra EUs medlemsland bedt om å holde presentasjoner for grupper fra hjemlandet.

– Det er trolig fordi man ikke har landsmenn i EU-institusjonene man kan henvende seg til slik som personer i EUs medlemsland har. Derfor er det flere som henvender seg til Europakommisjonen, hvor omkring 50 nordmenn er utplassert som nasjonale eksperter, sier hun.

De besøkende som ber henne om å presentere arbeidet sitt for dem er en variert gruppe, bestående av alt fra ungdomsgrupper til representanter for fylkeskommuner.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt om å holde presentasjoner for besøkende fra Norge, sier hun.

Mer informasjon:
Les om hvordan Aktiv Ungdom har latt ungdom studere klimaendringer i Arktis, og hvordan frivillighetssentralen i Fjaler har deltatt i Aktiv Ungdom.