Historisk arkiv

Store geografiske hastighetsforskjeller i bredbåndstilbudet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

I dag har nesten alle bedrifter og husholdninger et grunnleggende bredbåndstilbud, men for de høyere hastighetene er det store geografiske forskjeller. Det viser en ny rapport.

Rapporten ”Bredbåndsdekning 2010” er laget av konsulentselskapet Nexia på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. To av hovedfunnene er:

1) Store geografiske forskjeller på hastighet

Mens for eksempel rundt 65 prosent av innbyggerne i Rogaland kan få hastigheter på over 50 Mbit/s, er det tilsvarende tallet for Sogn- og fjordane 4 prosent. På landsbasis kan cirka 19 prosent av husstandene få denne hastigheten, mens dekningen er langt høyere for de lavere hastighetene. Rundt 90 prosent av landets innbyggere kan få 4 Mbit/s eller høyere, mens 99,7 prosent kan få 0,64 Mbit/s eller høyere.

2) Noe lavere dekning på de laveste hastighetene

Undersøkelsen viser noe lavere dekning i 2010 (99,7 prosent) enn tilsvarende undersøkelse i 2009 (99,9 prosent). Dette gjelder 0,64 Mbit/s, som er den laveste hastigheten som undersøkelsen regner som bredbånd. Nedgangen skyldes i hovedsak at det er benyttet en ny og mer presis målemetode, ved at det for første gang er brukt data fra husstandsnivå. Likevel er en det en viss reell nedgang i dekningen for de laveste hastighetene.

Hva brukes rapporten til?

Rapporten utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for Fornyingsdepartementet. For å møte fremtidige behov innen skole, helse, næringsliv og for innbyggerne, vil regjeringen fortsette sitt arbeid med å tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til hele landet.  Teknologiene og behovene endrer seg stadig, derfor er målet om full bredbåndsdekning en kontinuerlig prosess.

Bredbåndsdekning 2010