Historisk arkiv

Deler ut 2,1 millionar til digital kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsminister Rigmor Aasrud deler ut eingongsstønad på 2,1 millionar kroner til små- og mellomstore prosjekt og kompetansetiltak retta mot vaksne som ikkje er på nett.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud deler ut eingongsstønad på 2,1 millionar kroner til små- og mellomstore prosjekt og kompetansetiltak retta mot vaksne som ikkje er på nett.

Dette er middel som kjem i tillegg til 2,9 millionar kroner som blei delt ut tidlegare i år.

 - Eg er glad for å kunne støtte opp om desse viktige lokale tiltaka. Tilskotsordninga skal bidra til at vaksne som ikkje er på nett i dag får grunnleggjande digitale kunnskaper, seier Aasrud.

I Stortingsmeldinga Digital agenda for Noreg er eitt av måla å halvere talet på innbyggjarar som ikkje er på nett i løpet av fem år.

Desse søkjarane får innvilga tilskot:

Kinsarvik pensjonistlag 75 000
Ullensvang bibliotek 75 000
LIN (likestilling, inkludering og Nettverk) 150 000
Hurdal kommune 50 000
Alta Frivilligsentral 50 000
Nærmiljøkontoret i Vågan 78 000
Nordland fylkesbibliotek 200 000
Folkeuniversitetet i Nord (Prosjekt Troms) 150 000
Folkeuniversitetet i Nord (Prosjekt Finnmark) 150 000
Luster frivilligsentral 90 000
Folkeuniversitetet i Nordland 200 000
Bleiker videregående skole 125 000
Frivilligsentralen Gol 42 000
Seniornett Tønsberg 25 000
AOF Fredrikstad-Moss 200 000
Bergen Offentlige Bibliotek 200 000
Seniornett Gjøvik 26 000
Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus 200 000