Historisk arkiv

Norge nummer to i Europa på mobilt bredbånd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nordmenn er ivrige brukere av bredbånd og tar i bruk den siste teknologien, viser en ny OECD-undersøkelse. Kun Sverige har flere abonnementer på mobilt bredbånd per innbygger av de europeiske landene.


Antallet faste bredbåndsabonnement i Norge var i overkant av 1 650 000 per juni 2010. I Europa er det kun Danmark, Nederland og Sveits som har flere faste bredbåndsabonnement i forhold til folketallet enn Norge.

- Dette er gode tall, både for innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Fornying av offentlig sektor med selvbetjeningsløsninger og nye avanserte elektroniske tjenester forutsetter god utbredelse av bredbånd. At så mange også har mobilt bredbånd, bekrefter at nordmenn har evne og vilje til å være i front med ny teknologi, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Tallene i OECD-undersøkelsen er fra juni 2010. Undersøkelsen inkluderer både privat- og bedriftsmarkedet. OECD måler antall bredbåndsabonnement per 100 innbyggere i landene de sammenlikner. For første gang har OECD inkludert mobilt bredbånd, og årets tall er derfor ikke direkte sammenliknbare med tidligere tall.

For mer informasjon om statistikken, se OECDs bredbåndsportal.

Regjeringen har de siste årene satset nær 900 millioner kroner på å gjøre bredbånd tilgjengelig i hele Norge. Undersøkelser viser at 99,7 prosent av husholdningen har et bredbåndstilbud med hastigheter over 640 kbit/s ved utgangen av 2010. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har nær 80 prosent av husholdningene tatt i bruk bredbånd, mens gjennomsnittshastigheten til bredbåndet i norske husholdninger er på rundt 6 Mbit/s. Se også SSBs samleside om informasjonssamfunnet.