Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny domprost i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prost Jan Otto Myrseth (52) vart i statsråd i dag utnemnd til domprost i Bergen.

Myrseth tok teologisk embetseksamen i 1988. Han var vikarprest i Tunsberg bispedøme frå 1989 til 1991. Frå 1991 til 2005 var han sokneprest i Norderhov og frå 2005 har han vore prost i Ringerike. Jan Otto Myrseth har også hatt teneste som sjukehusprest og som lærarvikar ved Menighetsfakultetet sitt praktisk-teologiske seminar.

Til toppen