Historisk arkiv

Ny prost i Tungenes prosti i Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Generalsekretær Kjetil Aano ble i statsråd i dag utnevnt til prost i Tungenes prosti i Stavanger bispedømme.

Kjetil Aano er 61 år og har siden 1990 vært generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap. Tidligere har Aano virket som blant annet misjonsprest i Den gassisk lutherske kirken og rektor ved et teologisk seminar på Madagaskar. Kjetil Aano var også i flere år redaktør av Misjonstidende, og han har gjort tjeneste som vikarprest og stiftskapellan i Stavanger bispedømme.