Historisk arkiv

Hindringer for ny internettvekst skal kartlegges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utvalg, ledet av IKT-Norge direktør Torgeir Waterhouse, skal kartlegge hindringer og vanskeligheter for tjenesteutvikling og verdiskapning på nettet.

Hvordan kan vi utnytte Internett bedre? Hvilke barrierer møter foretaksomme entreprenører som ønsker å tilby enda bedre nettjenester til publikum, etablere nye tilbud, øke verdiskapningen på nettet?

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sammen med utvalgsleder Torgeir Waterhouse.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud sammen med utvalgsleder Torgeir Waterhouse. (Lindaas, FAD)

Dette ønsker regjeringen å finne ut av. I statsråd i dag ble det derfor oppnevnt et utvalg som skal kartlegge hindringer og vanskeligheter for tjenesteutvikling og verdiskapning på nettet.

Utvalget, med IKT-Norge direktør Torgeir Waterhouse som leder, skal også foreslå policy og hensiktsmessige tiltak. Potensialet for verdiskaping på dette området er stort, og utvalgets oppgave er derfor blant annet å se nærmere på hvordan det kan legges til rette for gode og lovlige tjenester på nettet.

Utbredelsen av mobile plattformer og et økende antall smarttelefoner har ført til nye måter å jobbe, kommunisere, handle og bruke tjenester på. Tradisjonelle forretningsmodeller utfordres og digitalisering av varer som film, aviser, musikk og bøker, tilbys i dag som elektroniske tjenester for nedlasting eller streaming. Norge er ledende i europeisk sammenheng når det gjelder utbredelse av bredbånd og vi har høy digital kompetanse, men er ikke ledende når det gjelder salg av varer og tjenester på nett.

- Dette ønsker vi å gjøre noe med. Derfor er jeg svært glad for at vi har klart å få tak i så kompetente folk til dette viktige arbeidet, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Utvalget er bredt sammensatt av personer med juridisk, økonomisk og IT-faglig kompetanse med bakgrunn fra både akademia og næringsliv. Det skal avgi sin innstilling til departementet innen 1. september 2012.

Utvalgets sammensetning (pdf)

Utvalgets mandat (pdf)