Historisk arkiv

Krigsgraver.no lansert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

For første gang kan pårørende søke opp sovjetiske krigsfanger gravlagt i Norge. Nettstedet Krigsgraver.no åpnet onsdag 23. mars. I arbeidet med databasen har også mange fanger blitt identifisert. - Et mørkt kapittel i norsk okkupasjonshistorie blir endelig bedre belyst, sier kirkeminister Rigmor Aasrud.


Krigsgraver.no er en del av prosjektet ”Krigsgraver søker navn”, drevet av Falstadsenteret. De har nå identifisert 3400 nye av de om lag 13 000 sovjetiske krigsfangene som ble gravlagt i Norge under og etter andre verdenskrig. Totalt er nå 6100 av fangene identifisert. Om lag 100 000 sovjetiske soldater var fanger i Norge under andre verdenskrig.

- Krigsgravene og krigskirkegårdene er viktige for de pårørende, og viktige for oss som samfunn. Å identifisere fangene gir både navn til gravene og gjør det mulig for de pårørende å finne sine etterlatte. Dette handler både om verdighet og ikke å glemme historien, sier statsråd Aasrud.

Blant innbyggere i land fra den tidligere Sovjetunionen er det nå en økende interesse for å finne ut hva som skjedde slektningene under andre verdenskrig. Det er først i de senere år at det gradvis har blitt mulig å finne klarhet i hva som har skjedd med den enkelte. 

- Arbeidet har vært svært krevende, med søk i ulike arkiver i Norge og Russland og ofte mangelfull informasjon på for eksempel fangekort. Informasjonen vi har registrert blir nå tilgjengelig for alle, sier Tone Jørstad som er direktør for Falstadsenteret.

Prosjektet ”Krigsgraver søker navn” er finansiert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Pressekontakt FAD: Tor Audun Gram, 90 63 28 54

Pressekontakt Falstadsenteret: Marianne Neerland Soleim, 95 94 73 87

 

Den ukrainske ambassadøren Oleksandr Tsvietkov, den russiske ambassadøren Viatsjeslav Alfredovitsj Pavlovskij og kirkeminister Rigmor Aasrud ved presentasjonen av "Krigsgraver søker navn" 23. mars.

 

Rigmor Aasrud og Aleksej Perminow, som satt fange som sovjetisk soldat i Norge under andre verdenskrig. Etter krigen ble han igjen i landet og ble norsk statsborger.

 

Gravåpning i Falstadskogen i 1945. Foto: Oskar A. Johansen / Falstadsenterets arkiv  

 


Etter gravåpning i Falstadskogen i 1945. Foto: Oskar A. Johansen / Falstadsenterets arkiv