Historisk arkiv

Svært jevnt i biskopvalg mellom Wirgenes og Elseth

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Bare én førstestemme skiller de to fremste kandidatene i første runde om hvem som blir ny biskop i Borg bispedømme etter Helga Haugland Byfuglien. Avdelingsdirektør i Kirkerådet Paul Erik Wirgenes fikk 90 førstestemmer, mens personalsjef i Borg bispedømme Ørnulf Axel Elseth kom på andreplass med 89. Totalt fikk begge 212 stemmer.

Resultatet går nå til Kirkerådet og biskopene. Disse får frist til 27. september med å gi sine råd til Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud om hvem de mener bør bli ny biskop i Borg.

I avstemmingen som nå er avsluttet var fem grupper med stemmerett med:

• Menighetsrådene i Borg bispedømme
• Prester i offentlig kirkelig stilling i Borg bispedømme
• Prostene i de andre bispedømmene
• De teologiske professorene ved de teologiske fakultetene og rektorer ved de praktisk-teologiske seminarene
• Vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Borg bispedømme

Helga Haugland Byfuglien ble utnevnt til preses i Bispemøtet 25. mars 2011. Regjeringen vil sannsynligvis utnevne etterfølgeren hennes i oktober 2011.

Vedlegg: Oversikt over stemmefordelingen