Historisk arkiv

Historisk arkiv

Seminar om reindriftsamarbeide mellom Norge og Mongolia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsråd Rigmor Aasrud åpnet i dag et seminar om fremtidig samarbeid mellom Mongolia og Norge om reindrift. Seminaret arrangeres i forbindelse med at presidenten Tsakhiagiin Elbegdorj i Mongolia avlegger et offisielt besøk i Norge i dag og i morgen.

Statsråd  Rigmor Aasrud åpnet i dag et seminar om fremtidig samarbeid mellom Mongolia og Norge om reindrift. Seminaret arrangeres i forbindelse med at presidenten Tsakhiagiin Elbegdorj i Mongolia avlegger et offisielt besøk i Norge i dag og i morgen.

Internasjonalt reindriftssenter,  som  sorterer administrativt under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, har en sentral rolle i samarbeidet mellom Norge og Mongolia.

- Jeg tror at det offisielle besøket fra Mongolia vil kunne bidra til en gjensidig forståelse av kultur og tradisjoner mellom våre to land, særlig innenfor reindriften, sier Aasrud.
Hun peker på at reindriften bør ha en naturlig rolle i arbeidet med å sikre det biologisk mangfoldet for framtida.

- Reindriften er basert på utnyttelse av knappe ressurser i nordområdene, og ivaretar økosystemer som er viktige også for framtida. Reindriften er også sårbar i forhold til endringer i miljøet. Et samarbeid mellom reindriften i Norge og Mongolia kan derfor være viktig for å utvikle gjensidige forståelse mellom folk, og sentralt i arbeidet for hvordan vi skal forholde oss til klimaendringer og globalisering, sier Aasrud.