Historisk arkiv

Digital kommunikasjon blir hovedregelen i det offentlige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har sendt forslag til endringer i forvaltningsloven til Stortinget. Med disse endringene vil regjeringen at digital kommunikasjon blir hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv.

- Du skal kunne slippe å motta brev fra det offentlige i den fysiske postkassa di. Regjeringen vil gjøre digital post til hovedregel når forvaltningen kommuniserer med innbyggerne og næringslivet. Derfor foreslår vi nå endringer i forvaltningsloven, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I dag må forvaltningen få et eksplisitt samtykke før man kan sende forhåndsvarsel og vedtak digitalt. Regjeringen foreslår å endre dette til at brukerne må si fra dersom de ikke ønsker digital kommunikasjon med forvaltningen.

Det vil altså bli mulig å reservere seg mot digital post for dem som ikke ønsker det.

- Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev. Dette er både arbeidskrevende og dyrt. Forslaget til regelendring er et skritt i retning av en fulldigital og mer kostnadseffektiv forvaltning, sier Rigmor Aasrud.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i gang med å etablere en løsning for sikker digital post til innbyggerne. 64 % av innbyggerne i Norge ønsker å ta i bruk en slik tjeneste, viser en ny spørreundersøkelse.

– I løpet av 2014 kan innbyggerne få brev fra det offentlige i en sikker, digital postkasse. De foreslåtte endringene i regelverket er en viktig forutsetning for å lykkes med å digitalisere offentlig forvaltning, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar sikte på at endringene trer i kraft 1. januar 2014.  Forslaget er et ledd i oppfølging av regjeringens digitaliseringsprogram som ble lagt frem i april 2012.