Historisk arkiv

Enkelt og greit - 200 forenklingsforslag fra innbygggerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet