Lønnsoppgjøret 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsstaben (FST) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet: 22 24 48 01.
 • Ny hovedlønnstabell

  Ny hovedlønnstabell gjeldende fra 1. mai 2010 for arbeidstakere i statlig tariffområde.

 • Riksmeklingsmannens møtebok

  Riksmeklingsmannens møtebok i lønnsoppjøret i statlig sektor.

 • Fakta om lønnsoppgjøret 2010

  Lønnselementene i hovedtariffavtalen i staten består av tre deler: Generelle tillegg, sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Årets tariffavtale har en ramme på 3,3 % årslønnsvekst.

 • Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten

  10. mai 2010 ble det holdt møte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten. Dette gjelder blant annet tjenestereiser, kurs, ferieavvikling og de tillitsvalgtes rolle under streik.

 • Protokoll om dispensasjon fra varsel om plassfratredelse

  10. mai 2010 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene i staten om dispensasjon fra varsel om plassfratredelse knyttet til lønnskjøring for juni.

 • Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse

  Fredag 30. april 2010 brøt arbeidstakerorganisasjonene lønnsforhandlingene med staten, og tariffoppgjøret gikk til mekling. Fristen for avslutning av meklingsarbeidet er satt til midnatt onsdag 26. mai 2009. En eventuell plassfratredelse kan dermed tidligst finne sted 27. mai 2010 kl. 00.00.

 • Statens siste tilbud

  Her finner du statens siste tilbud til arbeidstagerorganisasjonene i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten.

 • Søknader om dispensasjon eller unntak fra streik

  Dette skjemaet skal brukes av statlige arbeidsgivere ved søknader om dispensasjon eller unntak fra streik.

 • Innspurt i forhandlingene om ny hovedtariffavtale

  Hovedsammenslutningene leverte i dag kl 1500 de økonomiske kravene til årets lønnsoppgjør. Partene forhandler videre frem mot fristen som er 30. april ved midnatt.

 • Nytt fra forhandlingene om ny hovedtariffavtale

  Staten leverte i dag kl. 09.00 krav/tilbud 2 til hovedsammenslutningene. Partene forhandler videre frem mot fristen som er 30. april ved midnatt.

 • Nøkkeltall fra SBU

  Det partssammensatte utvalget, Statistikk og beregningsutvalget i statlig tariffområde, har gjort ulike beregninger og sammenstillinger av datamaterialet fra Statens sentrale tjenestemannsregister.

 • Rapport om likelønn i staten

  I mellomoppgjøret 2009 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete forslag til tiltak for å sikre likelønn i staten.

 • NFF inn i Akademikerne

  Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er pr. 7. april 2010 tilsluttet Akademikerne.

 • Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010

  Beregningsutvalget la frem sin endelige rapport foran årets inntektsoppgjør 26. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne.