Historisk arkiv

Ønsker sterkere statlig styring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ønsker sterkere statlig styring

Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om IT-politikk er i rute. I dag møttes Regjeringens eNorge-forum. Rådet derfra er entydig: Sterkere statlig styring av IT-politikken.

Lars ThueHistorikeren Lars Thue var først ut. Med innlegget "Tid for en ny planøkonomi?" slo han an tonen. Han dro linjene tilbake i tid fra telegrafen og telefonenes dager til dagens multimedia-liv. Han antydet med et skjevt smil at utfordringene framover best kan løses med en mer planmessig bruk av ulike økonomiske koordineringsmekanismer og offentlig engasjement. En blanding kanskje, i motsetning til dagens ordning som Thue nok mente var litt vel markedsstyrt.

Steinar Pedersen, ildsjelen fra Tromsø som har løftet norsk telemedisin til verdensklasse, var også enig i dette. Han viste med eksempler hvordan ting i dag skjer fint og flott, men hindringene i manglende like tilbud Steinar Pedersenog manglende helhetlig kontroll også i helsesektorene, begrenser muligheten for såvel helsegevinst for pasientene som kortere køer. Han tror ikke at helsesektoren skal spare penger på dette, men spart helse var han helt klar på at vi ville oppnå. Og han viste eksempler fra bla. hjertemedisin, der pasientens mulighet til selvkontroll gi færre dødsfall. Han fortalte også om sukkersyke barn som via egentest og SMS av blodsukkernivåer sendt til foreldrene, blir selvgående. Hans utfordring til regjeringen er også at de må gå fra å initiere IT-prosjekter til å tenke langsiktig og helhetlig tilbud. Ja, alle deltagerne på eNorge-forumet var opptatt av at prosjekttiden bør være over.

Morten Søby, som er seksjonsleder for Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo, kunne fortelle om skolesektoren og hans bekymring: - Ennå er ikke digital kompetanse noe som lærerne får opplæring i på lærerskolen, fortalte han. Søby viste til at på tross av skoleplaners ord om at barn i femte klase skal ha tilegnet seg en del basis kunnskap, så er dette ikke fulgt opp ute i skolene. Og innsats i skolene ble også for Elisabeth Staksrud et viktig moment. Både hun og flere andre av eNorge-forumets medlemmer mener at det ikke kan være foreldres ansvar alene, å sikre barna digital dømmekraft når de surfer på nett. Hun påpekte de faktiske forhold som viser at hele 70 prosent av norske foreldre ikke har skjønt at det ikke er lurt å legge ut bilder av seg selv på internett.

Blindeforbundets Åge NigardsøyOg til sist, men ikke minst, Åge Nigardsøy fra Blindeforbundet fortalte om selvsagtheten som vi andre seende ikke har oppfattet. Verken minibanker eller billettautomater med touchscreen er særlig gode for de som ikke ser. Og hvorfor gis det ikke alternativ i form av et menneske i skranken eller noe annet? Standarder og tilbud bør inkludere alle, også ikke-seende og ikke-hørende, var Nigardsøys budskap.

Dette er de faste medlemmene av Regjeringens eNorge-forum:

 • Elisabeth Staksrud, Prosjektleder SAFT, Medietilsynet
 • Grete Faremo, Direktør for jus og samfunnskontakt, Microsoft
 • Gisle Hannemyr, Universitetslektor, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
 • Hans O. Felix, Forbundsleder, El-og IT forbundet
 • Hege Skryseth, Administrerende direktør, Geodata AS
 • Hilde Widerøe Wibe, Leder myndighetskontakt, Telenor Nordic
 • Thomas Gramstad, Leder, Elektronisk forpost Norge
 • Per Morten Hoff, Generalsekretær, IKT-Norge
 • Steinar Pedersen, Avdelingsleder, Nasjonalt senter for telemedisin
 • Kristin Vinje, Assisterende direktør, Simula Research Laboratory
 • Lars Thue, Professor i moderne historie, Senter for næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI
 • May-Britt Nordli, Direktør, Folkestyre og regional utvikling, Kommunenes sentralforbund
 • Morten Søby, Seksjonsleder, Forsknings- kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo
 • Vivi Lassen, Avdelingsdirektør, Statskonsult
 • Åge Nigardsøy, Leder, Trondheim, Norges Blindeforbund

Statsråd Grande Røys og en del av medlemmene i eNorge-forum

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og deler av eNorge-forum.