Historisk arkiv

Dugnadssamfunnet 2.0 – om innovasjon og deltakelse med digitale verktøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Har du kunnskaper om og er du involvert i offentlig og privat nyskaping? Er du opptatt av borgerinvolvering og hva slags muligheter web 2.0-verktøy representerer i samfunnsutviklingen? Da er denne workshopen som Origo.no arrangerer på vegne av Fornyingsdepartementet på Litteraturhuset noe for deg.

Har du kunnskaper om og er du involvert i offentlig og privat nyskaping? Er du opptatt av borgerinvolvering og hva slags muligheter web 2.0-verktøy representerer i samfunnsutviklingen? Da er denne workshopen som Origo.no arrangerer på vegne av Fornyingsdepartementet på Litteraturhuset noe for deg.

Sett av 9. desember kl 10-14 i kalenderen din og meldt deg på så fort som mulig. Begrenset antall plasser.

I tillegg til fire foredrag og en workshop med 5 forskjellig tema, kan du komme med innspill på FADs konkurranseutlysning. Neste år skal Fornyingsdepartementet dele ut prosjektstipend til aktuelle prosjekter som tar i bruk sosiale medier og web 2.0-verktøy.

Du får med deg tre foredrag som vil gi deg nye ideer:

  • Håkon Wium Lie – teknologisjef i nettleserselskapet Opera. Wium Lie vil fortelle oss hva hvordan norsk IT-politikk kan gjøre næringslivet mer nyskapende.
  • Simon Dickson – britisk politisk innovatør – laget Downing Streets nettside. Dickson skal fortelle oss hvordan politikere og det offentlige kan bli mer innovative.
  • Olav Anders Øvrebø – journalist og redaktør for Vox Publica. Øvrebø har kartlagt offentlig datakilder i Norge og vil fortelle oss hva han har funnet.

Etter foredragene er det lunsj og workshop. Alle deltakerne deles inn i grupper som rullerer innom ulike bord med disse temaene:

  1. Digitalt demokrati – verktøy for deltakelse
  2. Hvilke behov kan man best løse med web 2.0-teknologi ? Om nye tjenester basert på viderebruk av offentlige data
  3. Hvilke kriterier bør FADs konkurranseutlysning inneholde?
  4. Hva er utfordringer og fallgruver ved bruk av sosiale medier og web 2.0?
  5. Nettdugnad- hvordan bruke engasjementet fra brukerne til å løse oppgaver

Om du vil kan du foreslå andre temaer.

Det er plass til ca. 60 personer, så meld deg så raskt som mulig. Påmelding (hos Origo).